Gürhan Daşçı

Gürhan Daşçı

Koordinatör

Organizasyon ve proje süreçlerini, ekip planlamasını  yönetmektedir.